Knullisar homo fuckförbundet

Bilderberggruppen är dock mycket mer än ett diskussionsforum. Gruppen bildades i Nederländerna på hotell Bilderberg därav namnet och under de första 10 åren förnekade man gruppens själva existens. När det inte längre gick att förtiga gruppens existens, trots rigorös mörkläggning i press, radio och TV, så övergick man i stället till att hävda att dess syfte alltid har varit att skapa just ett forum där alla dessa Västvärldens verkliga ledare kunde träffas för att i klartext kunna kommunicera med varandra.

I både USA och Europa hade allt större företagskoncerner med allt färre ägare växt fram redan före andra världskriget. Många av dessa hade lyckats skapa monopol inom sina marknader.

Storkapitalets intresse var att tillsammans med politiker, som man lyckats värva och hjälpa på traven i deras politiska karriärer, avlägsna de hinder som nationerna utgjorde för fortsatt expansion. Många hade nämligen blivit så stora att deras behov av råvaror, marknader och investerings-utrymme inte tillfredsställdes inom det egna landets gränser. Visst finns det säkerligen meningsskiljaktigheter på Bilderberg-gruppens sammanträden. I år gästas till exempel mötet av företrädare från Kina och Palestina Israel finns representerat varje år med flera delegater.

Men de ledande i sällskapet har en tydlig agenda och denna formar på ett obehagligt sätt allt mera av vår vardag. Bland initiativtagarna till Bilderberggruppen hittar man storkapitalister som prins Bernard av Nederländerna, som bland annat innehaft posten som styrelseordförande för Shell Oil, vd för Fokker Aircraft och vd KLM Royal Dutch Airlines.

Där finns också finansmagnaten George Soros som bland annat dumpade värdet på den svenska kronan genom sina spekulationer, och i år Craig J Mundie, teknisk chef för avancerade strategier och policy på Microsoft Corporation, George A David, ordförande Coca-Cola H.

Dessa behöver en global likriktad marknad för att få maximal avsättning för sina massproducerade produkter. De suveräna staterna, den kulturella mångfalden i världen, religionerna, länders självständighet och andra uttryck för särart och självständighet är något som dessa herrar avskyr.

De har i stället stått bakom framväxten av först kol- och stålunionen i Europa, som sedan utvecklades till EG, idag EU med allt mera karaktären av en superstat. Nästa steg som denna styrande klick talar sig varm för är skapandet av ett Europas Förenta Stater med egen polis, militär och en EU-president.

I mer än ett decennium har ideologiska extremister på båda sidor om det politiska spektrat utnyttjat allmänt kända händelser, som t ex när jag träffade Castro, för att attackera familjen Rockefeller för att ha ett oproportionerligt inflytande som de hävdar vi utnyttjar för att styra över Amerikas politiska och ekonomiska institutioner. Vissa tror till och med att vi är en del av en hemlig sammansvärj-ning som arbetar mot USA: De beskriver min familj och mig själv som ’internationalister’ och de hävdar att jag konspirerar tillsammans med andra runt om på Jorden för att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur – enhetlig värld om ni så vill.

Om dessa är anklagelserna mot mig, så erkänner jag mig skyldig, och jag är stolt över det. Styrkommittén sammanträder flera gånger mellan de årliga mötena och bland annat ABB: Vem tror att dessa herrar skulle ägna sin dyrbara tid åt ett projekt om de inte tillmätte det mycket stor betydelse? Årets Bilderbergmöte hölls i den kanadensiska staden Ottawa under fyra dagar i juni.

Även tidigare statsministern Carl Bildt närvarade. Han skrev flera gånger på sin blogg att han var i Kanada, men han skrev aldrig vad själva syftet med hans besök i landet var. Även Mona Sahlin fick vara med, det var år när affären kring sänkningen av Estonia började vara het. I media rapporteras nästan inget om dessa kändismöten, detta trots, eller kanske just därför, att många toppar i medievärlden är bilderbergare. Även representanter från tidningar och TV i Europa har sina platser på mötet.

Det är en skrämmande bild som klarnar av en samstämmighet mellan massmedia, storföretag och det politiska etablissemanget. Det finns för det svenska folket, och alla andra folk, all anledning att kräva insyn i vad dessa toppmöten handlar om. Vilken skuld har de i att mångkulturen införs i alla Västvärldens länder och dessutom påtvingas med vapenmakt på andra kontinenter?

Vems ärenden går egentligen Reinfeldt, Bildt och de andra så kallade folkvalda som överlägger med finanseliten? Det är dags att dessa herrar dras fram i ljuset! På mötet bakom stängda dörrar, utan mediebevakning och utan att de frågor som avhandlas offentliggörs, avgörs viktiga beslut som kan drabba jordens alla länders öden det följande året.

Kanske kommer nya terrordåd drabba västvärlden, Iran bombas och invaderas eller nya sjukdomar spridas. Vi kan bara gissa vad de beslutar men vi vet delvis vad de har för slutgiltiga mål – nationalstaternas avveckling och upprättandet av en verklig världsregering. Bilderbergarmöten har hållits en gång om året sedan Gästerna består av cirka inflytelserika personer från mestadels Nordamerika, Europa och på senare år även Asien. Den typiske mötesdeltagaren är bankir, minister, representant eller ägare för globala korporationer, högt militärt befäl, eller kunglighet.

Tongivande inom gruppen antas bland annat bankiren David Rockefeller vara. Mötena är inofficiella och dess existens förnekades under en längre tid. Bilderbergergruppens verksamhet avfärdas ofta som sociala möten utan politisk betydelse. Sverige har flera gånger agerat värdnation för bilderbergarna, senast i samband med EU-toppmötet i Göteborg då bland annat Göran Persson och Leif Pagrotsky deltog. Deltagarlistan för i år har inte offentliggjorts.

Däremot medger utrikesminister Carl Bildt nu till DN att han är på plats för att deltaga på mötet i Chantilly, Virginia. Tidigare har man lagt ut rökridåer som hävdar att mötet redan ägt rum – i Grekland. Bildt deltog även i års möte, tillsammans med nuvarande statsminister Reinfeldt, 3 månader innan de vann valet.

För tidigare rapportering om Bilderbergergruppen, besök Hundra makthavare på topphemligt möte och Reinfeldt döljer ljusskygg verksamhet.

De belönades med svenskt pass eftersom Sverige utnyttyjas som extra bordell av sionistiska imperialismen ZOG. MigraSionala bedrägeriets sekt dominerade rummet i Uppsala. Lappland försvann ur mänsklighetens kulturella kartan, åtminstone bevaras Sverige. Alla som är stolt att vara människa bör börja med första steget, bevara sitt kuturella arv, landet, morala värderaingar!..

Judaismen som odjuret gör sitt bäst, varför inte du, nu?! Eller tillhör du någon annan kultur, land, vara uppriktig tråvärdig människa och bevara det du känner dig tillhört! Ge ingen utväg de översittande sekthoraeliten! Alla som medvetande om termen människoheder bör göra sitt bästa, skita vidare i sådana stinkande sioni-sekt-grisarnas mun ty denne parasitiska flocken traditonellt sätt begriper bara detta enda vassa språket , sionismens cyniska representanter som utestänger hederliga svenska medborgare från arbetslivet!

Det var då dags för Bilderberggruppens årliga sammanträde. Historia Bilderberggruppen är en sammanslutning av personer med stort internationellt inflytande inom massmedia, politik och affärsvärlden. Det handlar om allt från statsministrar, presidenter till globala företagschefer och mediemoguler.

Bilderberggruppen höll sitt första möte mellan den 29 och 31 maj och fick sitt namn efter det hotell där mötet ägde rum, Hotel de Bilderberg i Oosterbeek i Nederländerna. Det var den polske professorn och tillika juden, Joseph Retinger som låg bakom gruppen. Retinger var ivrare av ett Europas förenta stater och bedrev mycket lobbyverksamhet för det som idag är känt som Europeiska unionen EU. Just ett av Bilderbergsgruppens dokument är det som lagt grunden till dagens EU, nämligen Romfördraget, Under det årliga mötet som hölls i Västtyskland läckte det hemliga protokollet ut och där kunde man bland annat läsa: Det ska dock tilläggas att oftast är en kärna som återkommer från år till år.

Det är amerikanska CIA som har hand om säkerheten vid mötena, tillsammans med värdnationens egen polisstyrka. Svenska medlemmar Under åren har Sverige stått som värdnation vid tre tillfällen. Under Stenungsundsmötet i Sverige, genomförde det numera nerlagda Nationell Ungdom omfattande informationskampanjer i Västsverige, samt begav sig ut till hotellet för att dokumentera mötet, men blev bortkörda från platsen av polis i stridsbåt Gyllenhammar, Anna Lindh och Fredrik Reinfeldt för att nämna några.

Det ska även tilläggas att Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt bara tre månader före valsegern deltog på det årliga mötet som då hölls i Ottawa i Kanada.

Årets Bilderbergmöte Eftersom deltagarlistorna för mötet inte är officiella är det svårt att ta reda på exakt vilka som deltog. En grekisk tidning har dock publicerat en lista på stycken som skall ha deltagit. Enligt uppgifter från Daniel Estulin, författare som granskat Bilderberggruppen, ska källor till honom uppgett att årets möte bland annat behandlat den amerikanska dollarns framtid och USA: Grekiska nationalister protesterar mot Bilderbergmötet Årets möte möttes av ilska från grekerna.

Utanför det välbevakade Astir Palace Hotell i kuststaden Voulaiagmeni, bara några mil utanför Aten, samlades grekiska nationalister under lördagen för att protestera mot Bilderberggruppen.

En av demonstranterna blev gripen efter att gruppen försökt bryta sig igenom polismuren som vaktade hotellet. En anonym polisman har berättat att mötet var vaktat av hundratals poliser, marinkåren, kustbevakningen och två stycken F stridsplan. Från v till h undre rad: Enligt Bildts blogg så diskuterade man klimatfrågan, den ekonomiska krisen, utvecklingen kring Aghanistan och Pakistan. Sedan har han vunnit allmänt erkännande både i USA och utomlands för sin jakt på historier som kan rapportera om intrigerna inom de globala maktblocken, såsom t ex Bilderberggruppen.

Bilderbergpojkarna är en bunt buttra gamla gubbar men är fortfarande starkt engagerade när det gäller att tillskansa sig suveränitet i både USA och resten av världen. Patrioter kan hylla sina motgångar men de ger aldrig upp. Bilderberg hotar fortfarande suveräniteten hos alla nationer medan de kämpar för en världsregering. Viktiga målsättningar återstår för att exploatera den globala lågkonjunkturen och en påhittad svininfluensaåandemi för att etablera globala departement för skatter och hälsa under FN.

Endast ett fåtal har dött och många har inte ens blivit allvarligt drabbade av svininfluensan. Källor inom Bilderberg sa att Bildts inlägg speglade en skrivelse han gav till Carnegie Endowment for International Peace i Washington. Carnegies Vd, Jessica Mathews, är deltagare i Bilderbergs möten sedan lång tid tillbaka. Bildt vände sig sedan mot global uppvärmning igen och ansåg att den borde vara en inkörsport till World Health Department under FN.

Så nu har global uppvärmning fått en ny roll. Bildt föreslår FN för lösningar på praktiskt taget alla problem i världen. Internationella valutafonden sände en rapport till Bilderberg och föreslog dess utökning i rollen av World Treasury Department.

USAs finansminister Timothy Geithner stödde entusiastiskt planen för ett World Treasury Department, även om han inte fått någon försäkran om att han skulle få bli dess ledare. Bilderberg arbetar hårt för att övertyga irländarna att acceptera ett ännu starkare Lissabon-fördrag, vilket skulle skapa ett starkare EU och på så sätt skapa en permanent ordförande istället för roterande som det är nu och ett kraftfullare Parlament.

EU-parlamentet kan även nu påtvinga lagar på medlemsstaterna. Irländarna avvisade en EU-expansion vid en tidigare folkomröstning men Bilderberg pressar på för att få igenom en ny omröstning. Medborgarna i Frankrike och Tyskland var överväldigande emot lagförslaget, som ett flertal opinionsundersökningar visat, men deras statsöverhuvud skrev på fördraget.

Irland kräver en folkomröstning innan godkännande. Bilderberg planerar ett möte till juni i Bryssel i en ansträngning att förmå de irländska väljarna att ändra sig och godkänna fördraget. Enligt EUs regler måste alla stater backa upp en förändring för att fördraget skall kunna träda i kraft.

Bilderbergs ledare planerar att ha ett privat möte i förväg, innan det formella mötet, för att driva på en bekräftelse. Det var ett stort antal europeiska journalister som kämpade för att avslöja Bilderberg och mycket är publicerat i Europa. Många greps av polisen, omringade av pekande vapen, och deras filmer och noteringar blev beslagtagna. The Times i London hade en bra historia på öppningsdagen av Bilderbergmötet, torsdagen den 14 maj.

Vad vi har kunnat utröna från en talesman för Världsbanken, Alexis O’Brien, är att organisationens ordförande, Robert Zoellick, kommer att vara i Atén på affärsresa den 14 maj och att USAs finansminister Tim Geithners schema är mystiskt tomt för de nästa två dagarna.

Jo Ackermann, chef för Deutsche Bank, skall resa någonstans i Europa. Jean-Claude Trichet, chefen för European Central Bank, kommer inte att vara anträffbar förrän i slutet av veckan. Detta var en tidpunkt då alla journalister strävade efter att identifiera deltagarna på Bilderbergmötet. Så de såg till att hon avskedades. Detta bekräftades senare av Lady Thatcher under en konversation med Jim Tucker.

Officiellt bildades den Trilaterala kommissionen , men embryot till kommissionen föddes redan under juli månad i samband med ett möte hos USA: Vid detta möte deltog 17 personer, däribland professorn i statskunskap vid Columbia University, Zbigniew Brzezinski, som senare utsågs till kommissionens ledare, samt den grå eminensen i amerikansk utrikespolitik, Henry Kissinger.

I boken analyserar Brzezinski USA: Brzezinskis ansats i boken spänner över ett brett spektrum av internationella problem som massvält, sjukdomar, global uppvärmning och krig. Samtidigt menar Brzezinski att USA i den närstående framtiden via satelliter och massmedia kommer att få tillgång till masskommunikation som kan sprida kunskaper och idéer på en skala som aldrig tidigare varit möjlig.

Utifrån detta lägger Brzezinski fram en plan på en mer medveten och aktiv världspolitik där USA intar en framträdande roll på alla nivåer. Men USA kan här inte agera unilateralt utan måste söka allierade bland de mest utvecklade nationerna. Av denna anledning föreslår Brzezinski ett trilateralt samarbete mellan USA, Europa och Japan eftersom dessa tre är de mest framstående regionerna för ekonomisk och teknologisk utveckling och därför även kommer att dominera världsekonomin och kunskapsproduktionen i den närstående framtiden.

USA, Europa och Japan borde således inleda ett samarbete för att främja handel, kommunikation och utveckling. Målet med detta samarbete skall emellertid inte enbart vara att verka som en stabiliserande faktor i världen mot människors fördomar, miljöförstöring och tendens att hamna i konflikt. Målet är därutöver att på sikt ersätta nationalstaterna med en ny världsordning.

Eftersom den Trilaterala kommissionen idag består av ca personer som utgör eliten inom ekonomin och finansmarknaderna, politik, media och akademisk verksamhet har kommissionen givetvis tilldragit sig intresse från personer som gärna ser konspirationer bakom världspolitiken.

Den Trilaterala kommissionen har bland annat beskyllts för att vilja omvandla FN till en världsregering. Detta påstående dementeras på kommissionens hemsida, men om man läser vidare på samma hemsida och dessutom har tillgång till information om vad kommissionens medlemmar diskuterar under sina möten, blir bilden av dess inofficiella makt i världspolitiken djupt oroväckande.

Talar ut på sin hemsida På den Trilaterala kommissionens officiella hemsida kan man ta del av en öppen agenda som vill motverka all form av politisk och ekonomisk nationalism för att främja nationalstaternas upplösning och transfereringen av politisk och ekonomisk makt till övernationella organisationer.

Dels skriver kommissionen att de inte eftersträvar en världsregering, dels att de öppet vill ha ökat inflytande över de befintliga nationalstaternas policy bakom lyckta dörrar. Den före detta finansministern i Japan, tillika före detta ordföranden för den japanska grenen av kommissionen, Kiichi Miyazawa, skriver på kommissionens hemsida: I detta avseende tror jag att kommissionen har inneburit en skillnad – även om ett antal viktiga problem, t.

Man får då komma ihåg att kommissionen inte officiellt stöder vissa kandidater och framförallt, med några intressanta undantag, består av medlemmar som när de var aktiva i kommissionen inte samtidigt innehade ett politiskt ämbete. Kommissionens indirekta makt över den policy som rör globaliseringsfrågor såsom frihandel, politiskt samarbete över gränserna, invandring och mångkultur är emellertid så pass stor att ingen presidentkandidat skulle våga anta en policy i strid med kommissionens globaliseringssträvanden.

När den före detta kommissionären Jimmy Carter blev president rekryterade han 17 medlemmar ur kommissionen till ledande politiska befattningar i sin administration. Bland listan på kända namn som varit medlemmar i kommissionen och senare fått de viktigaste posterna i ekonomin och politiken återfinns bland annat Alan Greenspan som under flera års tid var ordförande i Federal Reserve, George H.

Bush, Dick Cheney och Paul Volcker. Därutöver har alla presidenter med undantag av Ronald Reagan varit medlemmar av kommissionen. Eftersom globalisering är en fråga som stöds av både höger och vänster har kommissionen försäkrat sig om att rekrytera medlemmar från både vänster- och högerpartier i USA, Japan och Europa.

I Sverige är utrikesminister Carl Bildt medlem i kommissionen från de borgerliga partierna och Urban Ahlin från socialdemokraterna. Urban Ahlin är dessutom en av de tilltänkta socialdemokratiska kandidaterna till utrikesministerposten Vad diskuterar kommissionen på sina möten?

Trots sitt avgörande inflytande på världspolitiken arbetar den Trilaterala kommissionen bakom lyckta dörrar och utan att uppmärksammas av de större medierna. Det senare beror på att de större mediebolagen har gått med på att inte rapportera om kommissionens arbete. Det är därför omöjligt att rapportera om kommissionens arbete om man inte har tillgång till information från insidan.

Lyckligtvis kunde stora delar av detta möte komma allmänheten till del tackvare att den ihärdige journalisten Jim Tucker, redaktör för American Free Press. Tucker har gjort till sin specialitet att nästla sig in i lobbyn på det hotell där mötena hålls, vistas där trilateristerna tar lite frisk luft eller på annat sätt försöka uppsnappa vad som diskuteras.

De sade att det inte spelade någon roll vilken av kandidaterna som skulle vinna presidentvalet eftersom ingen av dem skulle anta en globaliseringspolicy i strid med kommissionens. Planer finns till och med på att dra en motorväg från Kanada till Mexiko City för att underlätta närmandet mellan länderna. Liknande större beslut, liksom strävan att utöka massinvandringen i syfte att påskynda den ekonomiska och politiska globaliseringen, och där mångkulturen är en viktig del, blir aldrig utrymme för större diskussioner i media.

Paneldiskussionerna kretsade kring den önskepolicy som kommissionen skulle anta för nästkommande administration i Vita huset. Kommissionen menade att Ron Pauls masskampanjer hade potential att försvåra kommissionens framtida arbete eftersom de åsyftade att utbilda den yngre generationen för en frihetlig politik som skulle leda till nationellt oberoende, stärkande av medborgerliga fri- och rättigheter och decentralisering av den politiska makten från överstatliga och statliga organ till medborgarna och olika nivåer mellan medborgarna och staten.

Frågan kom från en TV-tittare och löd: Jag har träffat många av dina supporters online och flera av dem verkar tro på konspirationsteorin om att skapa en Nordamerikansk Union mellan USA, Kanada och Mexiko. Min fråga är om du verkligen tror på allt det här, eller om dessa människor endast lägger sina egna ord i din mun? Council of Foreign Relations existerar, den Trilaterala kommissionen existerar och det finns en idéernas konspiration.

Det är fråga om en ideologisk kamp. Vissa personer tror på globalisering, andra tror på nationell suveränitet.

Och det finns en utveckling mot en Nordamerikansk Union precis som det tidigare fanns de som eftersträvade en Europeisk Union och till sist fick en sådan. Det är ingen som hittat på detta. Det är ingen konspiration. De talar inte om det här och de kanske inte erkänner det öppet, men mycket pengar har satsats på detta…Det finns en plan på att dra en motorväg från Mexiko till Kanada, som skulle göra våra immigrationsproblem så mycket värre. Så detta är ingen hemlig konspiration.

Det är ingen ond konspiration. Det är endast kunskap som finns att hämta där ute. Om vi söker upp den, kommer du att inse att vår nationella suveränitet befinner sig under ett allvarligt hot. Viktigt i detta sammanhang är att Trilaterala kommissionen ingår i ett vidare nätverk av världens förmodligen sex mäktigaste organisationer, däribland Bilderberggruppen.

Trilateralisten Henry Kissinger har till exempel varit ordförande på Bilderberggruppens möten. De tror istället att utvecklingen mot globalisering är en konsekvens av enskilda aktörers beslut och att det inte finns en medveten gemensam policy som beslutats på organisationsnivå.

Samma personer brukar därför mena att världens folkslag är förutbestämda av utvecklingen att införlivas i en internationell konsumtionskultur där kända företagsnamn och logotyper som McDonald’s och Coca Cola blir synliga i varje stad, där valutapolitiken bestäms utanför landets gränser, där utbildningspolitiken bestäms av de internationella företagens efterfrågan på vissa typer av kompetens och där traditionella kulturer som lever efter arkaiska värden är dömda att gå under.

Eftersom dessa beslut tvärtom är resultatet av starka ekonomiska och politiska intressen som fattar gemensamma beslut bakom lyckta dörrar, kan vi konstatera två saker: För det första att dessa eliters makt och policy är beroende av vanliga människors okunskap och naiva tilltro till det politiska systemet i vår postliberala världsordning, för det andra att utvecklingen skulle kunna förändras om allt fler blev medvetna och började aktivera sig för nationalism, frihet och en decentraliserad politik där medborgarna tar tillbaka makten över sina liv, kulturer och samhällen.

De verkar alla för ökad globalisering http: Han kritiserade tydligen vissa okända judiska lögnare, demaskerade imperiet - Visst! Jag trodde det är något offentligt skämt att ställa Juristen till svars istället för bedragaren - Tyvär, det hände i lagens namn Sant, han fick 6-års fängelse som helt förvånansvärt, absurt Är Bilderbergs hemliga agenda att försöka kontrollera och stänga Internet?

Idag när vi skulle logga in på vår Facebooksida, så fick vi ett automatiskt meddelande om att Facebook hade avaktiverat vår Facebooksida. Facebook hade inte skickat någon varning om detta eller informerat om skälet till att vår Facebooksida stängts.

Henry Kissinger, Bilderbergruppens nestor som människorättsjurister försöker åtala för långvariga brott mot mänskligheten, ansåg att Internet var ett misstag, vilket avslöjar Bilderbergruppens agenda att kunna kontrollera Internet och att kunna släcka ned Internet om deras agenda avslöjas.

Detta låter i och för sig lovvärdigt, men när man tittar på det övningsscenario som USA lade upp för den första av dessa här övningarna kan man bli betänksam på USA: Första övningsscenariot gick ut på en attack mot själva internet. Att tunnelbanan i Washington klappade ihop, datorer i New Yorks hamn slocknade och att bloggare och nyhetsmedia publicerade känslig information.

Ett oroande mönster har också uppstått genom att journalister i Europa, som granskar Bilderbergs agenda terroriseras och anklagas med hjälp av falska bevis Tidigare meddelade Världshälsoorganisationen - som granskas för att ljugit om faran med den s.

Samtidigt trakasseras den österrikiska vetenskapsjournalisten Jane Burgermeister, som kritiskt har granskat den s. Hon har också arresterats med hjälp av fabricerade bevis. Inte förvånande, så besöker chefen för Världshälsoorganisationen Bilderberggruppens möten.

Mainstreammedia rapporterar som vanligt ingenting om detta. Sveriges utrikesminister Carl Bildt-erberg är medlem i denna grupp, som inte står för demokratiska värderingar.

Sveriges utrikesminister har därför nu svårt att förena sina två roller: Socialdemokraterna har haft representanter på Bilderbergruppens årliga möten sedan flera decennier bl. Världsmedia har total mediablackout när det gäller Bilderberggruppens agenda, eftersom Bilderberg äger media. EU är ett projekt skapat av Bilderberg, som ett steg att uppnå detta mål.

Det överraskande är väl att det nu börjar talas om. Läs nedan hans senaste artikel, Ni kan klart och tydligt se Carl Bildt´s agenda… att alla skall bli slavar åt Bilderberg Group och total kontroll över internet. Vi behöver ett starkare Europa för att möta de globala politiska utmaningarna under Europas framtida möjligheter som global aktör är beroende av hur vi klarar att lösa de avgörande uppgifterna i vår egen del av världen.

Det handlar om ekonomin, utvidgningspolitiken och om hur vi står upp för våra demokratiska värderingar. Det kommer allt mer också att handla om friheten på och säkerheten för nätet.

Som nation i den teknologiska utvecklingens framkant är det självklart att Sverige ska vara pådrivande även i dessa frågor, skriver utrikesministern. Det gångna året har varit ett prövningarnas år för det europeiska samarbetet, samtidigt som vi allt tydligare har sett framväxten av en värld där traditionell västlig dominans eroderas allt mer.

Under det svenska EU-ordförandeskapet hösten blev det äntligen möjligt att föra till slut den långa period av fördragsdiskussioner som under åtskilliga år dominerat mycket av EU: Lissabonfördraget uppfyllde kanske inte alla de högt ställda förväntningarna, men det skapade i alla fall förutsättningarna för ett Europa som kunde ta nya steg när det gäller en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

Nya positioner i förening med en ny gemensam utrikestjänst skulle skapa nya möjligheter. Och förändringen kom vid en läglig tidpunkt. I efterspelet till den djupa globala ekonomiska krisen under och hade det blivit allt mer uppenbart att makt och inflytande i världen höll på att förändras, och att det skulle vara nödvändigt för Europas länder att i ökad grad uppträda tillsammans för att kunna hävda sina intressen och främja sina värderingar.

Men utvecklingen under kom att bli mer utmanande än vad de flesta nog hade föreställt sig. De byråkratiska bataljerna i Bryssel när de nya institutionerna etablerades var kanske oundvikliga, men kom ändå att fresta på tålamodet både hos Europas medborgare och en omvärld som hade väntat sig att Europa snabbt skulle stiga fram med ny kraft.

Och till detta kom självfallet skuld- och konkurrenskraftskrisen i vissa av de europeiska ekonomierna. Det blev uppenbart att samordningen av delar av det ekonomiska agerandet inom EU måste tas på betydligt större allvar, och det blev också uppenbart att alla länder – inom eller utanför eurozonen – måste ta sin långsiktiga konkurrenskraft på större allvar. När vi nu går in i borde situationen ha förbättrats.

Den gemensamma europeiska utrikestjänsten har börjat att komma på plats, och det finns en fördjupad medvetenhet om djupet i de ekonomiska utmaningarna framöver. Men det innebär inte att den långa vägen – från ett Europa som för två decennier sedan fortfarande var världens farligaste problem till en situation där vi kan bli avgörande partner när det gäller att möta de globala utmaningarna – kommer att vara enkel.

Våra framtida möjligheter som global aktör kommer i hög grad att vara en funktion av hur vi klarar de avgörande uppgifterna i vår egen del av världen. För det första handlar det självklart om ekonomin. Även om det går mycket bra för Sverige, och den nordeuropeiska tillväxtzonen har en sydlig motsvarighet i den dynamiska turkiska ekonomin, är det uppenbart att reformbehoven i åtskilliga europeiska ekonomier är betydande.

Omedelbart handlar det om arbeta av skulder och underskott, men i ett längre perspektiv om varaktigt ökad konkurrenskraft och tillväxt. Vår förmåga till reformer under de kommande åren avgör om världen i övrigt kommer att se Europa som en modell för framtiden eller ett museum över den tid som flytt.

Och detta kommer självfallet också att ha stor betydelse för den politiska styrka vi kan ha i den globala dialogen i olika frågor. För det andra handlar det om huruvida vi vill vara ett öppet eller ett stängt Europa. En Europeisk Union i dag utan Storbritannien, Spanien eller Polen skulle globalt på sin höjd vara ett skämt – och vi skall heller inte skämmas för de bidrag som de nordiska länderna har gett.

Just nu handlar mycket om Turkiet. Förhandlingarna om Cypern står och väger. På sina håll har primitivt hetsande mot muslimer stärkt ett också politiskt ifrågasättande av Turkiet som framtida medlem. Och det är viktigt för unionens globala roll att vi visar att vi menar allvar med att vår samarbetstanke inte reser religiösa murar.

I vårt Europa ryms inte bara katoliker, ortodoxa och lutheranska kristna, utan lika självklart också judar och muslimer av olika bekännelser liksom de som föredrar att söka sina värderingar oberoende av någon religion. Men det handlar också om hur vi står upp för de värderingar som bär upp vårt samarbete i det vidare Europa. Tyvärr finns det skäl att tala om tendenser till en demokratisk reträtt i de östligare delarna av vårt Europa.

Tragisk i sin tydlighet är utvecklingen i Vitryssland, och det är av yttersta vikt för vår trovärdighet som fackelbärare för friheten att vi är tydliga och kraftfulla i vår reaktion när det gäller utvecklingen I vårt östra grannskap.

Samarbetstanken är tillsammans med tron på friheten och rättsstaten kärnan i det stora europeiska fredsprojektet, och det är när vi visar att vårt samarbete är genuint öppet och att vårt engagemang för friheten är helhjärtat som vår röst kan få kraft också i världen i övrigt. Återhämtningen efter den globala finansiella krisen har visat en värld där länder i öst och i syd träder fram med ny kraft, och vi i norr och väst måste vara beredda att inse de nya realiteterna.

Gradvis kommer nya mönster och institutioner för global samverkan att växa fram – inte minst klimatutmaningen kommer att göra detta nödvändigt. Listan på globala politiska utmaningar under det kommande året kan tyvärr göras lång. De flesta av dem finner vi i den vida regionen mellan Nilen och Indus.

Omedelbart står det internationella samfundet inför avgörande utmaningar efter folkomröstningen i Sudan 9 januari. Men Europa måste också göra sig redo för en mer aktiv roll i Mellersta Östern. När det gäller alla dessa utmaningar behöver vi ett starkare Europa.

Ensamma är också de starkaste av Europas nationer föga mer än just ensamma. Också vår svenska röst blir stark när den är Europas gemensamma röst. Men samtidigt har vi viktiga uppgifter i vårt eget närområde. Tjugo år efter återupprättandet av Estlands, Lettlands och Litauens självständighet har vi anledning att ge våra relationer inom det vidare Östersjöomådet ny styrka.

Relationerna med Polen, som övertar ordförandeskapet i EU i höst, blir allt viktigare. Och efter vårt nu pågående ordförandeskap i Barentsrådet kommer vi i maj för en tvåårsperiod att överta ordförandeskapet i Arktiska Rådet och därmed få en nyckelroll när det gäller utvecklingen i detta internationellt sett allt viktigare område. I takt med klimatförändringarna blir de arktiska frågor som rör transporter, resursutvinning, miljö och säkerhet allt mer betydelsefulla.

Men det nya året måste också innebära en än starkare fokusering på globaliseringsepokens nya säkerhetsutmaningar. Just nu fördubblas datatrafiken i Sverige var sjätte månad. Kring räknar man med att det kommer att finnas cirka 50 miljarder nätverksberoende enheter i världen. Vi är på väg in i den hypernätverkande tiden då flödessäkerheten blir allt viktigare. Det kommer allt mer att handla om både friheten på och säkerheten för nätet.

Som nation i den teknologiska utvecklingens framkant, och med inte minst yttrande- och informationsfriheten i vårt politiska DNA, bör vi alldeles självklart vara pådrivande såväl i Europa som globalt också i dessa frågor.

Jag säger inte varmt för så är det naturligtvis inte. Snarare blir det vad man gör det till. Men det vet du säkert redan. Man kommer inte så långt som du har gjort utan att vara insatt i det ockulta. Kanske tror du att du kommer få någon form av inflytande eftersom du har valt vänstra handens väg. Men dom har bara talat till ditt ego. Det kommer en dag då det kommer bli stor tandagnisslan över den väg du har valt, Carl men du kan i alla fall inte skylla på att du inte har blivit varnad.

Inga pengar i världen eller mäktiga vänner i denna världen kommer rädda dig från det öde du själva har valt. Han lierar sig med den vinnande sidan enligt hans tycke, genom att göra sig till talesperson för denna. Började redan i ungdomsåren. Klippet finns på Youtube! Bildt är tom kar-r-r-järr-r-ist och är mycket primitiv -just därför utnytjäs han av NWO, Bilderberg etc.

Den man karjär började när han gifte sig till makten och sedan gift sig till rickedomen genom itajenska judinna. Bara i sv bland allehanda nickedockor sådant ytlig falsk undermåtta kunde nå så långt då sv är degradrad.

Det är nu dags Beatrice Ask att du tar tag i detta och ger Ratko den rättvisa han och hans familj förtjänar efter att ha genomlidit alla dessa år av helvete! Vi kräver att yttrandefriheten fortfarande ska gälla i detta landet och vi kräver att Ratko släpps omgående!! Detta är en skandal. Alla dessa tvåbenta schakalernas sanna nivån ligger lägre en kolakråttor.. Ännu märkligaste att de som utnyttjar svenskt-id vet inte sina sanna pappornas namn.

Han kämpar för rättvisans skull inte för NWO-korruptssyetemets skull Folk vaknar upp sätter stopp för detta äckliga spelet! Typer du bara stöter på i en spionrulle av allra mest klassiska sort. Dessa är människorna som Daniel Estulin har att göra med nästan dagligen om man ska ta honom på orden. I hans bästsäljande bok Den sanna historien om Bilderberggruppen varvar han spännande personliga intriger kring sin forskning med resultatet av den som ibland blir långa tråkiga men nödvändiga personregister över politiska förbrytare, transnationella företagsledare, inflytelserika intellektuella och andra karismatiska karaktärer som möts nästan varje år på olika utvalda ställen över hela världen.

Det är inte de långa listorna som suger tag i en, men de är goda komplement om man vill ha en seriös diskussion med vem som helst om vilka makthavare som har för sig vad. I listorna nämns ett flertal svenska politiker, mestadels moderater och socialdemokrater, men även en och annan folk- och centerpartist. Den något stela och föråldrade bilden som målas upp om detta hemliga sällskap och andra relaterade – kampen om världsherravälde – avslöjar ändå hur psykena är funtade på de snuskigt rika och mäktiga på vår jord.

Allra mest återkommande bland. Den här mördaren Ahmad Akileh brukar göra sitt sanna yrke som han kanske flera gånger utövade i sitt hemlandet Lubnania, kommenterar vissa ärliga medlemmar av dennes egen förening. Mördaren Ahmad AKILEH bör få livstid för att han mördade den försvarlösa svenska kvinnan samt försökte mörda den lika försvarslösa mannen.

Det är också ingår sådana varelsernas sanna yrke. Därefter efter straffperioden bör samtliga anhöriga utvisas. Men den huuvudfiguren behövs att bevara i Sverige även om det inte blir livstids. Svenska folket som kan göra sitt bästa och straffa odjuret för gott som sådana förtjänar. Jurister också borde reagera men tyvärr, sytemet ska ge något fettig benbit till någon judxxxiskt biträde möjligen den bluffadvokaten L.

Saxat från icke-judiska medier: Unge Riccardo Campogiani slogs då ihjäl på Kungsholmen i Stockholm av ett gäng. En av dem, Samuel Olulaja Fowler bilden , född och från Solna, fick följande påföljder: Dömd för grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott, till 3 års sluten ungdomsvård.

Dömd för grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott, till 1 års sluten ungdomsvård. Tingsrätten anser att blodspår knyter honom till det våldsamma rånet.

Det var den 21 september som en guldhandlare satt inne i sin verkstad när det ringde på dörrklockan. Guldhandlaren hann inte mer än öppna dörren förrän flera maskerade och beväpnade män rusade in i butiken och började misshandla honom. Guldhandlaren vittnade enligt domen själv om det hänsynslösa våld han utsattes för och som han trodde skulle kosta honom livet. Männen misshandlade honom med sparkar, stampningar och slag som träffade i bröstkorgen och i midjan.

Han fick knytnävsslag i huvudet. Männen använde också ett tillhygge. Guldhandlaren har berättat efteråt att det kändes som att rånarna ville överträffa varandra i intensitet i misshandeln. Männen slog bland annat så hårt att butiksägaren fick en näsfraktur och en spräckt läpp. Men, värst av allt, så fick han även tandbryggan i överkäken knäckt.

Samtidigt som misshandeln pågick slogs montrar sönder och länsades på sitt innehåll. När männen hade fått vad de velat tryckte de knivar mot guldhandlarens nacke och rygg och tvingade honom att släppa ut dem ur butiken. Samuel Olulaja Fowler som nu dömts för rånet har under förundersökningen inte lämnat någon redogörelse alls för vad som hänt. Under tingsrättsförhandlingarna har han dock berättat att han deltagit i rånet för att betala av en skuld. Samuel Olulaja Fowler hade kraschat en bekants bil och var skyldig ägaren 30 kronor.

Om han hjälpte bilägaren att köra en bil så skulle skulden kvittas. Samuel Olulaja Fowler nekar dock helt till att ha deltagit i rånet och menar att han inte varit inne i butiken. Han har bara kört bilen till och från guldhandlaren, men inte förstått att det skulle handla om ett rån.

Tingsrätten tror honom inte, och pekar på att guldhandlarens blod fanns på Samuel Olulaja Fowler tröja. Man menar att hans berättelse saknar trovärdighet och framförts på ett osäkert sätt. Även vittnesuppgifter motsäger Samuel Olulaja Fowlers uppgifter.

Samuel Olulaja Fowler dömdes till tre års fängelse för grovt rån. Han ska även betala ett skadestånd till guldhandlaren på cirka kronor. Något åtal mot de misstänkta medgärningsmännen har ännu inte väckts.

Domen nämndes i lokaltidningen Mitt i Solna tisdagen den 14 december Domstolen ska frige den negroid kriminellen igen och ahn ska göra sitt yrke! I utlandet skrattar dom åt oss. Hela rättssystemet måste göras om från grunden. Två av dem var i farten redan ett par dygn efter domen i tingsrätten: Unge Bonnier friades ju av Hovrätten i Riccardomålet med har fortsatt sin karriär i knarkbranschen.

Leonardo Fronda häktades för mordförsök på en polisman medelst bil: Samtliga killarna har ni här: Och så herr Fowler nu senast. Efter överklagande blir det förmodligen en väsentlig rabatt i hovrätten, som i första domen. Rättsväsendet verkar vara till för att i slutändan låta dessa figurer komma lindrigt undan.

Inget är bättre än sanning.. Dödsmisshandeln av en årig kvinna på en parkeringsplats i Landskrona upprör svenska folket. En exempellös vrede sjuder hos oss som annars är så snälla och fogliga.

Vi har helt enkelt fått nog. Det är relativt lätt att ta dem i anspråk för en speciell ideologi. Det räcker med att omvända ett utvalt fåtal i hierarkins topp, så följer de övriga lydigt efter.

Mordet i Landskrona var som att sätta en stoppnål till en varböld. Den har funnits mycket länge. Nu är den punkterad. När gamla människor inte kan gå i fred eller göra anspråk på en handikapplats utan att bli misshandlade till döds, då har det gått för långt. När svenska kvinnor dagligen tvingas inskränka sin rörelsefrihet för att 6 våldtas varje år, då har det gått för långt.

Och vad gör ni? Hyckleriet och förljugenheten har inga gränser. Har ni ingen skam i kroppen? Svenskar i allmänhet är inte främlingsfientliga, och det vet ni. Däremot är vi dödströtta på en massinvandring som saknar motstycke i världen.

Med okvädingsord som rasist, främlingsfientlig och islamofob har ni i full symbios och intimt samarbete med landets politiker lyckats med konststycket att tysta en hel nation.

Det är slut med det nu. Tillmälena biter inte längre. De faller som torra höstlöv till marken. Det är alltför uppenbart vad det är ni försvarar. Vad är ert journalistiska uppdrag? Det var det ni fick lära er under utbildningen. Det ingår INTE i ert journalistiska uppdrag att ta ansvar för politiska eller andra konsekvenser av att skildra verkligheten. Det är INTE er uppgift att ta ansvar för massinvandringspolitikens följder och försöka dölja dem. Det är INTE ert ansvar att skydda grova brottslingar genom att pixla bilder och förtiga deras etniska ursprung.

Det går ju alldeles utmärkt att hänga ut svenska brottslingar med namn och bild långt innan de är dömda, så hur förklarar ni skillnaden i policy? Det avgör svenska folket. Ni vet mycket väl hur det står till i Sverige. Ni vet att den mångkulturella politik som ni med allt stelare läppar bekänner er till leder käpprätt åt h-e.

Det är ju därför ni själva har sett till att bosätta er på behörigt avstånd från mångkulturen, eller hur? Måste tänka på barnen, ja just det. Er förbannade skyldighet är att återge sanningen och ingenting annat än sanningen. Det är därför ni sitter där ni sitter och uppbär lön. Mår ni dåligt av att medverka i den offentliga lögnen? Svårt att stå på sig inför chefen? Måste tänka på familjen och de dyra lånen på bostadsrätten i innerstan? Jag förstår att det kan kännas svettigt.

Sömnlösa nätter är den samvetslöses lön. Ni ska veta att ni i all er förljugenhet och ynkliga politiska korrekthet faller tillbaka på en gammal journalistisk tradition i Sverige: Den brittiske journalisten Roland Huntford, som i många år var svensk korrespondent för The Observer, beskrev redan i boken The New Totalitarians hur svenska media genomsyras av lögn och anpasslighet: De är konformister till övermått och önskar bara att befordra det allmänna samförståndet – en tradition som förstärkts av skolutbildningen.

Skolsystemets produkter dominerar nu medierna. Ängsligt måna som de är om att framlägga endast vad deras kolleger tror behöver de svenska massinformatorerna inget tvång för att följa partilinjerna. I deras värld är en avvikelse från den accepterade normen ett slags förräderi. Och den svenska journalistkåren har inte utvecklats ett smack på dessa fyra decennier.

Snarare har ni blivit ännu mer förljugna, ännu mer skrupelfria. Ni offrar vad som helst för att klänga er fast vid den mediala makten. Vissa av er skulle sälja sin egen mor om det gav er egna fördelar.

Låt mig erinra om att även lögnen har ett pris. Och det kan bli högre än ni tror. Det finns nämligen inga lögner som håller i längden. Snart spricker hela skiten, och då sitter ni där och ser ut om fågelholkar i ansiktet och undrar vad det var som hände.

Förbered er och följ ett gott råd: Återupprätta er förlorade heder innan det är för sent. Den då åriga gärningsmannen bor i Skultuna tillsammans med hustru och en fyra månader gammal dotter. Hustrun är avlägset släkt med flickan och hennes syster, som också bor i Skultina. Hustrun har tidigare umgåtts med åringens syster, systrarna har dessutom vid något tillfälle hälsat på paret.

Den 9 december var mannen och hustrun hemma hos flickans syster i Skultuna och frågan om åringen skulle komma dit uppkom. Det beslöts att mannen skulle hämta upp flickan vid en busshållplats i närheten av hennes och moderns bostad. Flickan uppfattade mannen som alkoholpåverkad, han drack även öl under bilfärden.

Under färden mot Skultuna stannade han bilen vid vägkanten och de hade sex, varpå färden återupptogs. Där stannade man och hustru ett tag. Efter att de lämnat bostaden larmade systern polisen. Vad som hade hänt under bilfärden var att mannen lagt sin hand på flickans lår varpå hon tog bort den.

Strax därpå stannade han bilen vid en vägkant och sa att det blivit något fel på bilen. Flickan föreslår att de ska ringa efter hjälp men mannen svarar att han ska fixa saken på egen hand. Sen säger han att han varit kär i flickan under tre års tid, något hon upplever som märkligt då mannen kommit till Sverige så sent som sommaren Hon svarar att hon bara är 15 år gammal och att han borde tänka på sin hustru och barn.

Mannen kysser och tar henne på brösten och säger att åldern inte spelar någon roll. Hon öppnar passagerardörren för att försöka ta sig ut men mannen hinner få tag i henne och rycker in henne i bilen igen.

Där försöker hon ta fram sin mobiltelefon men blir av med den av mannen. Hon försöker kalla på hjälp genom att vinka till människor i passerande bilar, men ingen ser henne. Mannen tar sedan fram en kniv och sätter den mot hennes hals och beordrar henne att suga av honom, annars skulle han döda henne.

Han lägger bort kniven och trycker ner hennes huvud mot sitt könsorgan där hon tvingas utföra oralsex på honom medan hon gråter. Under tiden smeker han flickans bröst.

Sen kräver mannen att de ska ha ett fullbordat samlag, vilket flickan säger nej till. Då tar han på nytt fram kniven och hotar henne åter igen. Han flyttar sig över till passagerarsätet och placerar sig över flickan, där lyckas han dock inte att genomföra samlaget.

Han lägger sig i stället på rygg över framsätena och tar tag i flickans höften och drar henne över sig. Han slår sedan armarna om henne och penetrerar henne. Samlaget vara under tre-fyra minuter medan flickan fortfarande gråter. Han fullbordar samlaget och drar på sig byxorna. Färden fortsätter och de kommer till en bensinstation i Skultuna där han åter igen stannar bilen.

Flickan säger att det som hänt är fel varpå mannen säger att det inte alls är så. Han ger henne en hundralapp och säger att hon inte ska berätta vad som hänt för varken hennes syster eller hans hustru. Skulle hon säga något skulle han döda både henne, systern och hustrun. Han frågar henne om hon blivit av med oskulden innan, vilken hon hade men det är inget hon vill berätta för honom. Han säger också att hon borde gifta sig med hans bror och att hon skulle åka tillbaka till hemlandet för att kirurgiskt återställa oskulden.

Efteråt känner flickan att mannen förstört hennes liv och vågar inte röra sig fritt i Västerås längre då hon hört att mannens familj vill tala med henne. Hon har också oroat sig för att få en könssjukdom då han inte använde kondom, dessutom har det framkommit att han har kondylom.

Dom I personaliadelen har emellertid framgått av yttrandet från migrationsverket att Sarhank Rahman befunnit sig här i riket som asylsökande under annan identitet påstående sig ha varit ensamkommande barn under år Sarhank Farhad Rahman Rahman, , irakisk medborgare med tolkbehov på sorani, döms för grov våldtäkt och olaga hot till fängelse i fyra år, skadestånd till flickan på kronor samt livstids utvisning. Är så förbannat trött på dessa vuxna som utger sig för att vara barn för att få åka gräddfil in i bidrags-Sverige.

Det är inte mer Sveriges ansvar att försörja dessa barn än nåt annat land. Hjälp riktiga flyktingar, inte snyltare. Han kommer väl försöka söka asyl igen om några år som ensamkommande barn i års åldern. Ensamkommande skäggiga barn våldtar och skadar svenska flickor så att få PUT som belöning av falska domstolar ¤ Han skulle gott kunna avtjäna fängelse straff i Irak också?

BådeFörsäkringskassan och Folksam luras genom erfarna bedragare som exempelvis O. Jo, han döljer inte sanningen vad han sysslar med. Samtidigt visar han sig vara internationell efterlyst bedragare i hela EU-områdena, exempelvis en engelsspråkig källa avslöjar den manliga horans sanna yrkena såhär: Scammers from Turcia who were been smuggled into the EU: Han berättar hur den bilen funkar att vara verksamma!

Om hans berättelser är sanna, åtminstone tionde del skulle vara sann, då betyder att han redan offrade hundratals barn över hela Sverige. Oguzhan CÌMEN arrangerar även falska körkort och det är inte svårt att gissa att han har flera olika typ av körkort under olika namn. Han själv tillägger att han har massa offer i Danmark också eftersom hans prostituerade låtsas mamma kommer från Danmark och hon också befinner sig illegallt i Sverige.

Herrens adress som ligger bakom pedo-kriminella: Han sätter sådana gamla foton på Facebook i syftet att jaga barn och gayo-pedo Oguzhan är super-performerade på detta yrket!!!! De som hatar mänskligheten överdriver med folket genom detta mest avskyvärda sättet. Vad sade Jesus om judarna Nationell Forum förkortat Red. Stefan Vad sade Jesus om judarna?: Hur förklarar du följande citat, John Wadd: Somliga av dem skall ni dräpa och korsfästa, och en del av dem skall ni gissla i era synagogor och förfölja ifrån den ena staden till den andra.

Ja, det tror jag. Om vi kan bryta isoleringen mellan olika oppositionella grupper så tror jag att det kan gynna våra mål. Däremot tror jag att vi måste vara konsekventa på de punkter där vi är oense, till exempel om vilka som har rätten till Sverige. John Wadd, sluta hata, det skadar bara dig själv. Jag ska be för dig, mer kan jag nog inte göra tyvärr. Redaktionen Stefan, sanningen är ju ännu värre än så! Den judiska staten har inte bara anordnat bokbål av Nya Testamentet utan även förbjudit det i sina skolor!

Eftersom de fyra evangelierna, Apostlagärningarna och Paulus alla angriper judendomen och dess skriftlärda å det grövsta! Utanpå ser ni prydliga ut, men inuti är ni fulla av de dödas ben och annat orent. På samma sätt visar ni upp ett rättfärdigt yttre för människorna, medan ert inre är fullt av hyckleri och orättfärdighet. Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare som reser monument över profeterna och smyckar de rättfärdigas gravstenar och säger ‘Om vi hade levt på våra fäders tid, skulle vi inte ha gjort oss medskyldiga till profeternas blod.

Fortsätt som era fäder, tills måttet är rågat. Ormar, huggormsyngel, hur skulle ni kunna undgå att dömas till helvetet? I Johannesevangeliet, åttonde kapitlet, vers 37 går han ännu längre och säger till judarna: Men ni vill döda mig därför att mitt ord inte har trängt in i er. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning finns inte i honom.

När han ljuger, talar han med egna ord, ty han är en lögnare och en lögnens fader. Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens. Några kom med det falska vittnesmålet att de hade hört honom säga: Då reste sig översteprästen från sin plats och frågade Jesus: Då ställde översteprästen ännu en fråga: Ni har hört hädelsen.

Och några började spotta på honom, de band för ögonen på honom och slog honom och sade: Men judarna ville inte ta på sig skulden så de lät romarna utföra själva avrättningen! Det var tidigt på morgonen. Själv stannade de utanför, för att inte bli orena utan kunna äta sin påskmåltid. Pilatus gick då ut till dem och frågade: Vad anklagar ni den här mannen för? Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade: Dina landsmän och översteprästerna har överlämnat dig åt mig.

Vad har du gjort? Om mitt rike hörde till denna världen, hade mina föjeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: Den som hör till sanningen lyssnar till min röst.

Men det är sed att jag friger någon åt er vid påsken. Vill ni alltså att jag skall frige judarnas konung? Så snart översteprästerna och deras folk fick se honom ropade de: Jag finner honom inte skyldig till något. Han gick tillbaka in i residenset och frågade Jesus: Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Därför har den som överlämnade mig åt dig större skuld.

Den som gör sig till kung sätter sig upp mot kejsaren. Vidare innehåller Bibeln många fler berättelser om judarnas förföljelser av de första kristna. Och förföljelserna pågår än idag - i Israel! Claudia Allt tyder på att sionismen underminerar både islamismens och kristendomens värderingar, inte minst kulturarvet av alla icke-judiska nationer. Och den judestyrda NWO hatar mänskligheten som sin traditionell karaktär, skrämmer bort kristna figurer om de inte blivit lätt-eliminerade eller lättköpta.

Vi, sanna anti-imperialistiska krafter måste vara medvetna på den fronten att demaskera den s. Glasklart är att judendomens största mardröm är den fronten: Vi har mycket att lära av sådana analyser. Judarna själva säger i Israel att Arabiska kvinnor föder fler barn än Judiska kvinnor och detta anser de utgör ett allvarligt hot mot det Judiska Israel. Judarna i Israel kommer förr eller senare inse att konflikten inte kan vinnas med våld de kommer förstå att Jesu lära är den som kan skapa fred för de annars kommer de gå under av inre diskreta konflikter som media inte skriver så mycket om.

Every intellectual Christian should be so honoured courageous human, like Richard Williamson! Kopplareeliten also labels himself like this funny: ErecZional Age of Zionist Imperialism; nothing else! Just like our legislators. This mousetrap built for catching the former Socialist leaders of East Europe, especially on Balkan countries and sometimes from Africa Rosenbad i högsta graden av Schutzpach t.

In the EU, at the Swedish parliament at Rosenbad. Commuinities suffered because of mass-infiltration and manipualtion projects of Zionist agents: According to him, there are no grounds for accusations that Sweden has been politically driven, feminist courts with a strong bias to the left.

But there are Swedes who do not agree. One of them is former judge Brita Sundberg-Weitmann who was called as an expert witness at the trial of Julian Assange in London. Elias Vecalius och Magnus Dahlskog bevakade honom tillsammans de två första dagarna efter ankomsten, och de gav honom uppfattningen att han var utomlands.

Han hotades även med att få sina framtänder utdragna om han försökte göra något. De har även uppgivit att hans pass skulle skickas till Israel och att han då skulle få en stämpel i passet och sedan ”bara försvinna”. Med sig hade han då bland annat mannens förlovningsring, klocka, dator och andra personliga saker som antagligen skulle användas i utpressningssyfte.

Elias Vecalius och Parastou Namdar var på väg tillbaka till Älglund för att inleda kontaktfasen i utpressningen då de omhändertogs av polis, de anhölls den 2 januari och häktades den 5 januari. Någon dag därefter anlände polisen till Älglund, där de grep Magnus Dahlskog och befriade kidnappningsoffret. Magnus Dahlskog anhölls den 4 januari och häktades den 6 januari. Förutom kidnappningen har Elias Vecalius och Parastou Namdar även försökt tvinga en svensk man i Linköping att köpa en bostadsrätt till överpris av Elias Vecalius.

När manen inte ville detta, riktades hot mot mannen och hans släktingar bland annat skulle systern bli knivhuggen i magen så att hon inte kunde få barn, och mannen själv skulle bli avhuggen händer och fötter.

Elias Vecalius och Parastou Namdar är även anklagade för att den 7 september stulit 10 cyklar i Lund. Kort därpå, den 16 september , upprepade de samma sak när de i samma stad stal 21 cyklar. Anledningen till att makthavarna kan förneka att vi har en överetablering av utlänningar i svenska fängelser är att många har hunnit bli svenska medborgare. De kan ju stolt uppvisa Magnus Dahlskog som etnisk svensk om nu inte de namnet är taget eller fingerat. Se 12 april Realisten.

Massmedia och tingsrätten har försökt skydda de misstänktas identiteter från allmänheten. Men nu är alltså namnen trots allt avslöjade. Samtliga är ofattbart unga och har irakisk, syrisk och turkisk etnicitet: Troligen för att han är yngre än 15 år och därmed inte straffmyndig.

Namnen på de misstänkta för misshandeln av Carl-Eric Cedvander http: Det saknas fritidsgårdar i Kortedala?! Ungdomarna måste ju en samlingsplats? Det är kommunens fel!

Troligen för att han är yngre än 15 år och därmed inte straffmyndig” Så ni säger alltså att den sjunde personen egentligen är ett flyktingbarn i tjugoårsåldern? Nej inget duttenuttande här. Vad sägs om hemma hos dig. Du har säkert plats och ork att ta dig an lite bortkomna ungdomar och ge kärlek till tills de tröttnar på dig och skickar dig till de sälla jaktmarkerna.

Gärningsmännen har också ett litet ansvar förståss… Mikael Hakim skriver: De killar som inte är födda i Sverige borde utvisas. Allt annat vore skandal. Varför ska de andra vara kvar? Ifall en främling bryter sig in i ditt hus och föder ett barn där så blir det inte ditt barn.

Barnet är fortfarande en främling som bör avlägsnas från ditt hem. Ifall du ger barnet och hans föräldrar uppbehållstillstånd i ditt hus och barnet växer upp, för att i tonåren misshandla din son och våldta din fru och dotter, skulle du då prioritera dina egna och tvinga honom att lämna ditt hus, eller skulle du låta honom stanna enbart för att han föddes i ditt hem?

Var man föds har ingen betydelse, det som spelar roll är etnisk tillhörighet. Samtliga skulle i det gamla fina Sverige och – jag menar det Sverige i hade före pissliberalismens intåg på talet – ha avrättats offentligt i Skanstull Mentor skriver: Vårt raseri är redan stort och det växer! Och inga böner, inga paragrafer och inga ökengudar kommer att kunna rädda förrädarna eller sådana som ni när tiden är inne.

Bet’, kind, bet’ morgen kommt der Schwed’ morgen kommt der Oxenstiern, Der wird die Kindlein beten lern. Pray, child pray, tomorrow comes the swede, tomorrow comes oxensteirna, sista delen kommer jag inte ihåg vad den betydde.

Från 30åriga kriget iaf. Fint det Stormsvalan skriver: Sex stycken fängelse platser som betalas av föräldrarna Ops glömde visst av att dessa Kronjuveler måste vårdas fint En flotte och vänta på ostlig vind,så ut i havet bara Michael skriver: Rättpsyk är bra mycket tråkigare än kåken. Vad är detta för nymodigheter? Zyklon-B, Tallium, Deltametrin, stryknin och waran ska ju ha använts mot löss och råttor med erkänt gott resultat sedan länge, åtminstone om man får tro den där Elvis Wessla och Simon Visomstal, eller vad de nu heter.

Ekonomiskt är det också, det är bara att samla ihop överblivet guld, luv-tröjor, mjukisbyxor och gympa-pjuck och sälja rubbet till våra vänner råmerna på marknaden i Tjuv eller heter det Bjuv kanske?

Sen kan man göra lampskärmar, tvålar och till och med vägar av dem. Israelerna vill säkert köpa allt överblivet transplanterbart spill som lever och njurar.

Nämen, här har vi ju en hel outnyttjad industri!! Någon som emailar industri- och arbetsmarknadsministern? Detta är modern till Hasan Kibar http: Jag hoppas SMR åker ner till Småland och misshandlar kräken tills de inte kan gå! Jag riskerar gärna min karriär bara dessa jävlar av ondskefullaste sort får sitt straff! De lär snart bli erbjudna jobb på SVT och Tv4 och socialdemokraterna kommer att erbjuda dem att agera som förebilder för ungdomar inför valet EXPO däremot vill inte ha dem i sin terrororganisation eftersom de har fel hudfärg och kommer från kulturer som inte gillar judar.

Dom klassas som ”svenskar” eftersom de är födda i Sverige antar jag , och oavsett framtida brott, så kan de ej utvisas. Detta gissel ser vi mycket av, och kommer få se mer av i framtiden. Det är bara att ändra lagen. Finns inget som heter omöjligt i detta fall.

Apor bör tillbaka till djungeln där de hör hemma. Se Ett hundratal asylkramare samlades i Solna på söndagskvällen för att demonstrera mot ett utvisningsbeslut. Demonstranterna började med att marschera längs Råsundavägen, mot polishuset i Solna, vid sjutiden på kvällen. Väl framme vid polishuset spårade demonstrationen ur när asylkramarna började kasta stenar mot polisen. Enligt uppgifter skall ett flertal poliser ha träffats av stenarna.

En person greps i samband med händelsen. Judestyrda asylimport föder terrorimport! CinfidentialSweden Ännu ett svensk dödsoffer, Christoffer Mårtenssonm, http: Det svenska dödsoffret ses nedan. Mördarna finns på bild inne i artikeln. Ett bråk om en burk öl på fel ställe. Chri­stoffer Mårtensson, 23, gick emellan för att medla. Det blev hans död.

Han var en så glad och omtänksam ­person, säger Christoffers pappa Roger. Han började diskutera med några andra killar i ­ungefär samma ålder, som han inte känner. Sedan får jag en spark i huvudet. Nästa sak jag kommer ihåg är att jag vaknar på akuten, berättar han. Ett stort slagsmål bryter ut. Christoffer Mårtensson går emellan. Christoffer Mårtensson blir slagen och skallad så att han ramlar baklänges och slår i huvudet, enligt uppgifter från polisen. Det blev hans död, en totalt meningslös död av en knarkande ligist, som timmen senare gör inbrott och stjäl saker i en bostad, hans före detta flickväns nya pojkvän.

Mördaren ses nedan på bild. Igor Mercep, Stora torg 1, lgh , Eslöv. Berlind Rogova, , Bergavägen 13 B, lgh , Eslöv, är den andra ligisten som står bakom mordet och rånet tack till Petterssons för namnet. Denna trevliga svärmorsdröm är av albansk härkomst. Ni vet Albanligan och den typen. Tre personer hann dessa två avarter med att misshandla en och samma kväll. Då är det inte ödet – då letar man bråk. Punkt slut – utvisning tack. Albanen Rogova är medlem i mängder av iranska Facebook-grupper och även vän med en muslimsk ”rappare”.

Våldsbejakande iransk shiamuslim kanske? Kroaten Igor Mercep och albanen Berlind Rogova har nu begärts häktade vid Lunds tingsrätt och häkningsförhandlingar är planerade under onsdagen den 27 juni. Den grovt kriminella narkotikamissbrukaren Igor Mercep, , misstänks på sannolika skäl för grov misshandel, rån och grovt vållande till annans död, i kronologisk ordning.

Den andra kriminella samhällsomstörtaren Berlind Rogova, , misstänks på sannolika skäl för grov misshandel och rån. Båda förnekar brott och en av dem hävdar självförsvar. Relaterat Kulturberikare misshandlade åring till döds – rånade ett hem timmen efter Kommentar: Vem som importerar kriminella zigenare till Sverige? Vem som ger svenskar hem till importerade horrungarna medan tusentals svenskar går hemlösa?

Vem som ger all form financiella bidrag till dessa yrkesmördare? Se 13 juli Den syriska småstaden al-Treimseh utsattes under torsdagen för en blodig massaker.

Syriska myndigheter uppger att minst 50 människor dödades av utlandsstödda terrorister, vilka avsåg vända den internationella opinionen mot Syrien. Terroristerna påstår dock att det var syrisk militär som utförde massakern på stadsborna. I mer än 16 månader har Syrien skakats av blodiga våldsdåd där utlandsstödd gerilla strider mot landets försvarsmakt och polis, i ett försök att störta presidenten al-Assads regering.

Under torsdagsnatten omringades byn al-Treimseh av beväpnade män som sedan tog sig in i staden och massakrerade minst femtio människor, rapporterar syriska myndigheter och gerillaorganisationer.

Syriska myndigheter och gerilla skyller på varandra Men sedan går historierna isär. Syriska myndigheter säger till SANA att tiotals terrorister intog byn och dödade minst femtio civila. Terroristerna gick urskiljningslöst till anfall med automatvapen och sprängde hus. Bland annat blev en kvinna och hennes barn mördade inför vittnen, rapporterar en SANA-reporter på plats. Syriska försvarsmakten kom till undsättning och grep och dödade ett antal terrorister.

Tre syriska soldater samt en officer uppges ha dödats i striden som uppstod, uppger SANA och syriska tidningen al-Baath. Terroristerna uppges vara utlandsstödda och hade bland annat israeliska vapen. Det är sedan tidigare känt att USA tillsammans med allierade arabstater ger pengar och vapen till oppositionens gerilla i landet.

Syriska myndigheter hävdar att massakern är en så kallad false flag-attack, där gerillan anfaller byborna för att få att sedan skylla på syriska myndigheter för att provocera fram en utländsk militär intervention, liknande den mot Libyen. Fria Tider har tidigare skrivit om Frankfurter Allgemeine Zeitung, som rapporterade om att en tidigare massaker som skapade stor internationell indignation mot al-Assad, i själva verket var etnisk rensning begången av gerillan mot al-Assads minoritetsgrupp.

London-baserad oppositionsgrupp påstår att regeringen låg bakom Svensk statskontrollerad radio citerar den London-baserade oppositionsgruppen ”Det syriska observatoriet för mänskliga rättigheter”, som påstår att det var syriska försvarsmakten och regeringstrogen milis som låg bakom massakern. Observatoriet består av en man som skriver från en lägenhet och klädbutik i London och lägger upp pressmeddelandena på Facebook. Observatoriet uppger att fler än dött i massakern och att regeringstrogen milis dödade civila med handeldvapen och knivar efter tung beskjutning från syriska armén.

Statsradion påpekar att det är uppgifter som inte gått att verifiera. Vem som importerar kriminella hyenavalpar till Sverige? They consider him a man of resistance. Is it possible that the French have the right of resistance and the Palestinians don't? This is the question… we will continue our support as long as they continue their resistance to restore their rights… this isn't the issue of Hamas, this is the Palestinian cause.

Bashar Al-ASSAD’s Interview with ' Hurriyet' and the 'Bild' Dailies, December 19, ''Syria's stance regarding Resistance is known … Resistance is non- negotiable… the road goes through the resistance… if a party is against the resistance, how can I sit with anyone who is against it when I am with it? The point of meeting with any side should be the stance towards the resistance, it is not Hezbollah… I'm not talking about Hezbollah but rather resistance as a principle, not a Party.

Resistance is the parallel path to the restoration of the rights. Resistance doesn't contradict peace, it will lead to peace. The result will be the restoration of the lands and the rights, and then peace will be definitely achieved in our region. Terrorism for us is the Middle East is one word which has a single synonym; that is Israel particularly.

Consequently, we believe in negotiations as a normal way for peace; we are not with wars, or with siege. But when the negotiations fail to achieve the peace, the resistance is the alternative solution, and our duty is to support it. When we support resistance they call them terrorist organizations; we call them resistance. They have occupied land; they have the right to resist till they have their own country. Therefore, we say that the other means to liberate the land is the resistance. Peace is the goal.

Resistance existed because of the absence of peace so we must strive towards peace as long as there is hope. The answer is no; But we believe that Israel today has no option but to accept the peace. Israel's deterrence power eroded with time. The more the Israeli military force increase, the more the awareness of resistance and deterrence concepts in the Arab street increases. It is a natural choice of the nations when the state doesn’t work to liberate the land" From His Excellency Dr.

Bashar Al-ASSAD’s Press Interview with Al-Manar Satellite TV, March 24, '' We also talked about the resistance condition in the region and how to support these resistant forces; it goes without saying to state that this support is but a moral, and national duty in every homeland, and a religious obligation, now that we celebrate today a religious occasion. The Resistance with its cultural, military, or any other form, is but the essence of our presence. Therefore, we have to support the Resistance; henceforth we are supporting the process of peace.

The Resistance and negotiations are but one; both of them aim to restore the legitimate rights, which we are never to surrender. Supporting the Resistance is but the honour in which we take pride. This never negates our firm desire for the realization of the Just and Comprehensive Peace on the basis of the return of the occupied territories, on top of which comes the occupied Syrian Golan. But the failure of negotiations in restoring the full rights means automatically the Resistance solutions as an alternative solution,'' From His Excellency Dr.

Bashar Al-ASSAD’s speech to the 36th OIC Foreign Ministers Summit, May 23, “We have to move on to make such events happen, most importantly lifting the siege off Gaza, and seeking to present the resistance in its true image to different parties, as a liberation movement with a just cause that expresses the will of any people whose land is occupied.

Bashar Al-ASSAD’s address to the 36th OIC Foreign Ministers Summit, May 23, “Israel should not be rewarded for its crimes; rather we should link any development of the relations, if they exist at all, to the degree it expresses, in concrete terms, its commitment to just and comprehensive peace, the return of the legitimate rights, and its withdrawal from the occupied territories in Palestine, the Golan Heights and Southern Lebanon.

Bashar Al-ASSAD’s address to the 36th OIC Foreign Ministers Summit, May 23, “This means that we have to expect more turbulence in our political arena; and some Western states are responsible for that turbulence when they used, for years, to deny the facts on the ground and adopted an inverted logic of accusing the resistance of terrorism and depicting them as outlawed gangs who do not belong to or represent their people in their struggle against occupation.

Such states have further adopted the worst form of double standards when they preach sermons about human rights, but when these humans are Arabs or Muslims, death becomes the only right they defend or advocate.

Today, these countries have started, though late, to realize their mistake because they can no longer turn a blind eye to the crystal-clear reality, but they are still unable to move in the right direction by dealing with these facts, particularly the massive public support which resistance forces have in our region making them the major element in any solution and the most important guarantor for the return of rights to their owners. Bashar Al-ASSAD’s address to the 36th OIC Foreign Ministers Summit, May 23, “ But since the events will not wait for their vision to be fully forged, neither will they wait on our delay in taking the initiative, we have to move on to make such events happen, most importantly lifting the siege off Gaza, and seeking to present the resistance in its true image to different parties, as a liberation movement with a just cause that expresses the will of any people whose land is occupied.

Israel is going in a direction against its interests. All in all, all people go towards the resistance, first biologically, and second from a practical aspect ; there is no other option,” From His Excellency Dr.

The Israel did not accept the carrots; there should come the sticks. Once any Israeli Government were to declare its preparedness to return the occupied territories in full, we could start negotiation,” From His Excellency Dr. It is the occupation which creates the Resistance, the conviction of the resistance-men themselves,” From His Excellency Dr. We have to be proud of the Resistance; we have never to let others label our causes, as not to be deficient before our people, as not to lose the support of the countries which have sympathized with us, and as not to give space for whoever wants to replace us, or to interfere in our affairs.

Our desire for peace is the stimulus for our support for the resistance, which support is but the moral, national duty. It is our only option in the absence of other alternatives. We have, therefore, to make the resistance beyond our circumstantial differences, as the cause upon which we are united, as the principle to believe in as long as occupation exists, and right usurped.

Our belief in and commitment to peace is as strong as our belief in and commitment to the Resistance,” From His Excellency Dr. The occident in general has begun to learn that the Resistance enjoys popular support, and can never be uprooted. Thus, the occident has started to change the idea of isolating the Resistance.

Bashar Al-ASSAD’s Speech at the Arab Summit of Kuwait, January 19, “Of no less importance should be our political, as well as moral support for Gaza, through the assertion of its right to self-defense with all means, and its unalienable right to respond to aggression; with all of what this entails of the necessity for a clear-cut support for the Palestinian Resistance, rejecting whatever might doubt the Resistance legitimacy and patriotism, or whatever might weaken the Resistance.

In reply to labeling the Resistance, by whoever, as terrorism, I propose to this Summit to adopt officially the description of the Zionist Entity as the terrorist entity, especially in light of the latest aggression.

When somebody intends to or carries out a terrorist action, we do not hesitate to accuse him with terrorism; how could it then be with an entity which has been, time and then, carrying this out for decades, and elect as its leaders only the terrorists! Just like thieves who steal something are not used to return willingly what they have stolen; that is they do not return the rights, but only if they are compelled to do so.

This is the essence of resistance, which the resistance men very well have understood; their resistance has become the way for peace, which restores the rights from the enemy, which understands but the language of force. Here lies the difference between the resistance and terrorism, the first is Arabic while the second- terrorism- is an Israeli one.

The first wants peace, the second wants war; the first was obliged to fight in defense of his rights, the second has been built on killing and aggressions against others,” From His Excellency Dr. During the war of Lebanon, the Israelis wanted to uproot the Resistance; the answer was the increase of Resistance thinking in society.

The Resistance is not an organization to dismantle, not a person to assassinate, not an arm deposit to destroy; the Resistance is a thought being spread out,” From His Excellency Dr.

The real results have appeared during the recent decade; that is the victory of the Resistance in Lebanon and the steadfastness of the Resistance in Palestine following the Intifada, which began in the year The real results have also appeared through the foiling of the underway schemes or those planned since the 80’s, under implementation now for our region.

Of course, the schemes were not fully foiled but partially so; had it not been for the strategic cooperation among us, Syria and Iran, the conditions in the region would have been worst. Moreover, our position towards the Resistance is fix and solid. It never changed," From His Excellency Dr. It is not required from Iran to send armies to Syria, nor from Syria to send armies to Iran.

For example, during the war between Iran and Iraq, we supported Iran; but did not send army; we did not fight Saddam on behalf of Iran. The same thing with Hizbuollah, even our relation with the resistance and Hizbuollah. The issue is not that of weapons; the weapons are available, you can bring the weapons by different means, Gaza is besieged from all sides, but it has weapons which were not there before.

The resistance can get on every thing. The issue is an issue of political support, right support. This is the issue. Bashar Al-ASSAD’s Interview given to the Qatari ‘Al-Wtan’ Daily April 27th “The resistance is the legitimate right of our people and will so remain as long as the occupation of our land persists; it – the resistance- is the way for peace in the face of the brutal force. While we condemn the terrorist acts targeting the innocent and assert our decisive stance against terrorism; we reiterate that resistance against occupation is but the legitimate right for all people guaranteed by international conventions and human norms.

We, further, reiterate that the Israeli state terrorism against our Arab people represents the ugliest form of terrorism in the modern age. I am not talking about the military aspect, the popular. The power of the Resistance stems from its popular support, which is more inside and outside Lebanon, as we witnessed last year during the Israeli aggression of July against Lebanon.

The Arab people in general support every resistance. Syria’s position stems from the position of the Syrian Arab People. Our support for the Resistance is a political one linked to our causes. The Resistance in Iraq has its finance and weapons; they have every thing, and need no military support from any side, neither from Syria, Iran, nor from others. Bashar Al-ASSAD’s Al Shirouq Daily Interview October 11, “Though of the many continued miseries resulting from this, several other facts have also been the result; the most notable of which is the victory of the national resistance approach and its consecration within the depth of our Arab people conscience and identity, as well as the firm consecration of the will of life and liberty in the essence of the Arab conscience.

This has blocked the schemes of occupation and hegemony. This blocking ,however, does not mean the abandoning of aggressive trends by the owners of the New Middle East project. Thus, the door is open before all possibilities; which deems it necessary for all as to prepare the means, reinforce the ability, and get self-prepared for whatever consequences as to respond highly to the presented tasks.

Bashar Al-ASSAD’s Word to the Syrian Army and Armed Forces, August 1, “The course of events have reinforced the correctness of our vision, the legitimacy of our stances, increased our cling and firm adherence to our principles and approach. Such a course of events, further, has made us more determined on resistance as an approach and as an option for the realization of our rights, the restoration of the land, and for the safeguarding of dignity. It is a resistance with the aim as to make the anti-peace comprehend the meanings of the peace and move as to adopt peace.

The firm adherence and cling to the resistance as the culture and mode for life and struggle is the guarantee for the future and the glory of the nation. Bashar Al-ASSAD’s Second Presidential Term Inauguration Speech, July 17, "The resistance process is a public process and not a state resolution, and people may overtake their government or countries and do this matter, so it moves the peace process, as we hear now in our region and in the West, and if it revives the peace, perhaps it will go ahead towards negotiations.

Bashar Al-ASSAD’s Dubai TV Interview, August 24, “On the other hand, we in Syria have stressed this choice, the peace choice, from the very beginning of the peace process, but we adhered to the choice of resistance as long as peace has not been realized, particularly that the assumed partner in peace does not believe in this theory in the first place and has given us one evidence after another in confirmation of this fact. Bashar Al-ASSAD’s 4th Journalists Conference Speech, August 15, “This subject of resistance and its importance has been under long discussions for over a decade now with foreign and Arab officials, and in the stage that preceded liberating the largest part of the Lebanese territories in we used to get into discussions with Arab and foreign officials about this issue.

Of course, it did not surprise us that foreigners were not able to understand our logic, but in our deliberations with Arabs, which is of interest to us, we used to tell them that this resistance will liberate Lebanon and they, I mean some of them of course, used to answer that it is more like cat scratching. In Lebanon was liberated thanks to the resistance, which proved they were wrong and we were right. After once again we started to have the same kind of discussion as we, Arabs, are fond of repeating history with all its details without advancement sometimes.

The same discussion took place by exerting pressure on Syrian with regard to the same issue. Our answer was that the resistance is a deterrent to any Israeli aggression, a logic which they once again rejected. Now the most recent battles prove the same logic. They were wrong and we were right, which means a double mistake in mathematical terms.

If we want to calculate the result of previous discussions regarding other subjects starting by terrorism and going through the war on Iraq and Iran, we would have scored a big number of mistakes. The first is that military force, no matter how great, produces defeat when it does not have faith and morals, and when it is not based on legitimate rights and principled policy.

The second is that the resistance that has faith, determination and steadfastness and that encompasses the vision, principles and goals of the people and is encompassed and adopted by them produces victory. In this case the victory of the heavy-armed enemy does not exceed being a destruction of stones and killing of civilians. And as every occupation is an immoral act, then it is doomed to, and must, fail and meet defeat. Israel is the best example here. Military force is not everything and the destructive force of weapons is not everything.

The only thing Israel possesses is the destructive force at the military level and some other factors at the international level, but at the same time it possesses a very big force; namely the weakness of the Arabs, both morally and physically. When we decide to overcome this gap, a decision that we ourselves can make, there is no doubt that the balance is in our favour. Hence the third fact that stresses the limitation of the Israeli force despite its superiority.

This limitation is determined by the intensity of our faith, steadfastness and will to fight, which must enhance our self-confidence and erase all traces of psychological defeat fostered by the enemy’s propaganda that sees the battle as being settled in advance in the interest of Israel or that defeat is the destiny of Arabs. This fact has to further motivate Israel to consider the future results of its terrorist policy against Arabs.

Here we can draw a comparison between what took place in between the war 24 years ago and the last war in Lebanon a few days ago. In Israel started its war or land invasion of Lebanon on the 6th of June where it reached Ba’abda that overlooks Beirut on June 13th, i.

Then they resumed the process of encircling and occupying Beirut. Today, after five weeks almost, Israel is still struggling and suffering to occupy several hundreds of meters here and several hundreds of meters there, and they are trying to reach the closest point to the Litani River, which is only six kilo meters, yet they fail.

And I am sure that had there been a spring or a stream of the Litani on the Palestinian-Lebanese borders, they would have put their feet in the water and said, “we have reached the Litani! They have become the subject of sarcasm and lost the credibility which they have never enjoyed before. They say, “we have occupied a site”, then they say, “we have bombed the site”. It is supposed to happen in the opposite way. This is common sense that we first bomb a site then occupy it.

Anyhow, what is the difference between the first war and the second? In the technical gap between Israel and the opposite Palestinian-Lebanese side in military assets was smaller than the gap today. Israel’s force has doubled several times during this time and there is a big gap between it and that of the resistance today. But the difference is the will to fight. In fact, in there were tough Palestinian and Lebanese fighters who fought in the real sense of the word.

But this is not enough as certain leaderships did not enjoy the will to fight at all in , while now the will to fight is there in the base and at the top and there is a popular embracing of this resistance that helped it succeed. Bashar Al-ASSAD’s 4th Journalists Conference Speech, August 15, “Hence, standing by and supporting the resistance will help us possess the bigger part of the peace file, which in turn will make the concerned countries take our opinion and interests into account.

In other words, resistance and peace constitute one pillar rather than two pillars, and he who supports part of it has to support the other part.

Whereas those who claim to have the experience and vision for peace, here we are… come and show us your achievements in the field of resistance. Apart from that, any experience is incomplete to learn from. And as we are living an exceptional and historic period, there is no room for courtesies, bargains or settlements. Rather, we have to speak frankly: We, in Syria, Lebanon and Palestine, still have occupied lands; this means we are the ones concerned with war and peace.

In the fist place we want from our Arab brothers to stand with us, and we welcome anyone who wants to do so but only through our vision and evaluation of our interests.

We were the ones who suffered in war and in peace negotiations in the last decades. As for those who do not share our vision, we only ask them to stand aside so that we do what we have to do, and we won’t ask anyone to fight with us or for us.

I say this because every time there is turbulence, we come to hear an X official saying, “Why did they drag us into this?

The truth is that every country is responsible for itself. They didn’t of course say this to us; they said it to the resistance. But as a general principle, everyone is responsible for his own country. Yet as a bottom line, they must not adopt the vision of the enemy towards our issues, and their roles shouldn’t be at the expense of our interests. We say this because anyone never had experience in war is not entitled to assume the role of a guide or instructor in peace.

Resistance today will shape the political direction of tomorrow, and the position towards it today is what will determine the roles to be played tomorrow. In other words, the era of political opportunism and political intrusion has come to an end, especially after these battles.

If anyone wants to play a role for domestic reasons at the expense of our issues, this is rejected. And if anyone wants to play a role in order to appease the West, this is also rejected. We, in Syria, haven’t yet decided to display our cause in the international market or any other market for purchase.

I don’t think that the Palestinians either, after Oslo, Wye River, and Wye Plantation, among other names, have decided to sell their cause, nor do we see such a thing in Lebanon. I don’t mean the Lebanese resistance but rather resistance as a concept that has hugely spread, especially recently. But let’s take the role resistance in Lebanon played in the last meeting of the Arab Foreign Ministers.

Three weeks before this meeting, the ministers met in Cairo in a climate similar to the climate that preceded the U. An almost absolute division among Arab countries. But suddenly, and within three weeks, and knowing that the ministers were not replaced nor the governments were reshuffled, we come to unanimous agreement.

But on what did we agree? The reason is the Lebanese consensus. The essence of this Lebanese consensus is the stand of the resistance.

Had the resistance said, “we won’t accept these points” or “we have reservations on this or that point”, the ministers’ meeting wouldn’t mean anything or even take place. Even if it took place and the resistance said after it, “we reject your ideas”, the meeting would have failed and everything would have failed with it.

This is only one role of the resistance. Still there is a bigger role that will be part of the domestic situation in the Arab countries. We all, as Arab officials, want our countries to be stable, but such stability cannot be realized or continued under the constant contradiction between the official stands and the public stands. This contradiction has reached its peak in the present era.

Most of the Arab people have clearly and almost completely, as there is nothing absolute, taken the side of the resistance and challenged us as officials. Bashar Al-ASSAD’s 4th Journalists Conference Speech, August 15, “If we assume that it will do so, the answer will obviously be that the circumstances are not suitable now; there will be no resistance if it wants to depend on the government.

If the situation is like this, then let us ask the education ministries in the Arab World to change the curricula and all these terminologies. Of course, this is not accepted. We always notice the discrimination in certain Western propositions which still exist against the Arabs; they say that the Israeli reaction is disproportionate and unbalanced which means that if Israel reacted according to a certain proportion, its aggression is accepted. They are not against the principle of aggression; they are against the volume of this aggression.

There will come a day when they put us tables in which they specify what is accepted to be achieved by Israel regarding the killing and destruction in order not to be considered as surpassing the political, human, or moral aspects, or various international conventions. It was also proposed that Israel has the right to defend itself as a reaction to the aggression committed by the resistance.

Here we see the policy of double standards. If we implement the same idea by a mathematical equation on the Palestinians; if they want to react, so to what extent they have the right to destroy and kill in Israel?!

If we practically implement this idea, nothing will remain in Israel. At any rate, what the recent events revealed regarding the interrogations of the agents network captured lately in Lebanon and linked this date to the positions of Mat 17th group before and after the aggression, confirm that this scheme – as I said before – is pre-prepared, and we divide it into three tracks: The first track is the resolution No.

The second track is the failure of American occupation in Iraq. The third track is the burying of the peace process, switching to the military option in order to subjugate Arabs and as a natural result to absolve Israel of all its obligations towards Arabs.

In front of this tragic reality, the resistance movements emerged in the Arab arena as a single solution to restore the usurped rights. After all what is being said, Israel should conclude something, but is seems that they are not analyzing; they did not analyze the resistance situation and power.

It seems that when a human being becomes very strong, he looses balance and can not see reality rationally and accurately. Israel has tried for decades to be part from this region through a scheme which was called in the past the Greater Middle East – I don’t know if it is the same as the New Middle East or with some modifications, but this proposition is an old one – where Israel is the dominant power in the Arab region and the Arabs are just money, slaves and satellites rotating in the Israeli orbit.

They depended on a basic idea that each new Arab generation will accept Israel more than the previous one, and thus be more obedient. Therefore, it is an issue of time and time is on the side of Israel! Let us see the reality: Now, part of the fourth generation is present with us in this hall and it represents the youth who have become politically mature. The fact that Israel should know is that each new generation will hate Israel more than the generation which preceded it. The word "hatred" is not a good one; we do not hate or encourage people to hate, but Israel did not leave room for any feeling but hatred.

For example, we read about the massacre of Deir-Yasin and other massacres done by Israel against Arabs, but my generation and I lived and witnessed Sabra and Shatilla massacres and first Qana massacre, and now we are living the second Qana massacre.

The fourth generation remembers the first Qana Massacre and the second Qana massacre. Children are asking now why these children are dying?! They get their awareness of life through the second Qana massacre. Therefore, Israel should know that time is not on its side. On the contrary, there will come a generation which is more determined on hitting Israel and avenging all actions it did in the past. At that time, Israeli children will pay the price. I would like to speak out of the reality we live in; if Israel wants to analyze, it should analyze the Arab-Israeli wars in , , , , , the confrontations with the resistance in , , and the last war.

If they analyze these wars, they will notice that these wars represent the four generations. They will notice that the Arab fighter has become more determined; these battles and wars reflect the Arab status towards Israel. Therefore, we say to them that you have experienced humiliation in the recent battles in Lebanon. Your weapons, warplanes, rockets and even your atomic bombs will not protect you in the future.

Generations are developing and the future generations in the Arab world will be able to find the way to defeat Israel in a fiercer manner. Thus, the Israeli leadership should stop their foolishness and arrogance, and should know that it is in front of a historic juncture now; either to go towards the peace and returning rights or to go towards continuous instability until one of the future generations puts an end to this.

Bashar Al-ASSAD’s 4th Journalists Conference Speech, August 15, “The heroic Lebanese national resistance has written with its blood and its people’s sacrifice an eternal epic in the history of the nation, destroyed the legend of the invincible army, buried under its feet the policy of surrender and humiliation and proved that the power of faith in land and homeland can defeat the power of armaments.

I express may appreciation and admiration to the men of resistance; I salute with great reverence our noble martyrs and I salute the brotherly Lebanese people whose steadfastness was the incubator of this resistance. We say to those who accuse Syria that it stands by the resistance, and this accusation is not a new one at all. We say to those who accuse Syria that if standing by the resistance is a mortifying sin, then it is an honor and a source of pride for the Syrian people.

This resistance is a badge of honor on the chest of each Arab citizen not only in Syria. By each drop of sweat, each drop of blood, each rocket that destroys a tank and by each Israeli soldier defeated in Lebanon, we consider that there is a badge of honor to be worn on the chest of Arab citizens. I would like to say to the Syrian Arab people that the word "proud" is not enough at all to express what a human being feels towards the greatness of your support to our Lebanese brothers.

You were great when some persons wanted you to look small overwhelmed by malevolence. But, the great people of Syria always surprises the adversary by what is not expected.

You dealt a blow to those who wanted to create a division between Syria and Lebanon. You were magnificent in your comprehending the magnitude of the conspiracy, and you were very strong in your reaction towards this conspiracy. If you talk about violence, let us talk about four thousand Palestinians killed during the last five years while on the other side, the Israeli side, few hundred are killed.

So if you want to talk about the violence and you call this violence terrorism, Israel killed more Palestinians than the Palestinians killed Israelis. Second, you have to see both sides. They talk about Hamas and what they did in Israel but they don't talk about Israel and what they did in the Palestinian territories. They assassinate people from time to time in public, and they say it, "we are going to kill".

So, this is the whole picture. Anyway, it doesn't matter what label we put, if we want to have a solution we have to deal with the facts not with the terms. Whether they are terrorists or not; this is not the problem. We have to deal with the facts and the fact is if you don't have peace, you will have more bloodshed. So we don't support violence in Syria.

This is part of the story. First of all, we support the Palestinians. What do we support? We support their rights as I said. We used to support Hamas because we saw that Hamas represents the will of Palestinians, and this is democracy. The latest elections proved that we were right. Now they are elected. If you want to call them terrorists, then call them elected terrorists.

But they are elected. They represent the Palestinians. You can't say all the people are terrorists. But if you talk one way, then no.

It should be mutual. Do they recognize the Palestinian state? We should ask them the same question. Our position has been the support of the struggle of the Palestinian people in order to regain their rights, and giving everything in our power to this end. We declared on many different occasions that Syria agrees to whatever our Palestinians brothers agree to, and will definitely reject what they reject. I start by talking about the balance of power and say that there was no resistance in history that settled this balance especially from the military point of view , because resistance is not a military force.

Resistance is not an army, it is a public situation. Hence , we can say that resistance is a public situation ; it is a legitimate cause, and anything public is legitimate. It is not abnormal. It expresses the Palestinian citizen. We have no right to evaluate its legitimacy or illegitimacy. The Palestinian citizen is the only one who evaluates it.

It is an internal issue. We have the right to stand beside it when the Palestinian people wish. But to say that it is legitimate or illegitimate, this wording is illegitimate. I want to complete the question: Is it workable or not?. As I said I do not want to talk about the future. This wording was said to the Lebanese in the 80s, but the resistance in the end ,was effective and gave results.

It liberated the land and only Shebaa Farms remain. If they are popular , they will be legitimate. We can not nor can others, call them otherwise, since popular support calls them resistance. Is it possible that all those hundreds of thousands, and millions of people who are resisting occupation using different forms, not necessary to be military, are belonging to al-Qaeda?

Bashar Al-ASSAD’s Al Jezeera TV Interview, May 3, ''The difference between terrorism and resistance is clear and simple like the difference between the owner of the right and the one who usurped this right'' asserting that the deportation of others and the cleansing of people were definitely terrorism. The President asserted that the resistance is the legitimate right against occupation pointing out that in Israel all are armed where the settlements are even built as military fortifications and bases, '' For us, terrorism comes from Israel; we see, whatever presentation for terrorism in the world, through this terrorism.

Any discussion of terrorism in the Middle East without Israel being the axis and the essence, is not objective and deformed,'' President Assad noted and brushed aside all bids to impose confused expressions and deformed coinages on the region, which understands its causes more than others do.

Bashar Al-ASSAD’s Beirut Summit Speech , March 27, "Regardless of one or different terms given to this order, or the theories that come up from time to time, some of which call for submission to this order, others caution against it, and still others call for resisting it, it is actually a complete scene depicting the absence of balance in this world.

This balance is not necessarily of economic or military nature; it is rather a balance of values, ethics, and concepts. It is a balance of justice and equity among peoples and nations, between West and East, between North and South. Resistance seeking the liberation of the land should not be described as a militant struggle in one place and terrorism in another. Bashar Al-ASSAD’s Speech before the 9th OIC Summit, November 13, “In Lebanon, the brave national resistance wrote the best anthem of heroism and martyrdom and shall always remain in its path and achievement and example that will live long with future generations.

This is the bloody truth: Like a kind extra gift to NWO pigs They's take it and use their mothers or their childrens' useful holes It's very new design in this libero market, what they understand better. You know the animals' language on practice way Wonderful idea to design computer like a ready penix for "uniformed computer thieves" of pig-farm-ocracy!

Alliance Mafia's Masonry Jewry democracy: And I am fuccking your shìteater doggy Prosecutors and Pedo whoore product Judges! So his shìtty head can be more democratic pig-head! He is frimurare barbar! Se 24 november Det finns asylhistorier som stämmer in på den ursprungliga meningen med politisk asyl - att ge en fristad åt människor som förföljs i sina hemländer p. Men mer än historier är de inte. Migrationssystemets arbetssätt framgår ur domarna. De kan snabbt skilja dem från de mer skickliga, som man ändå inte kommer åt.

De få gånger som någon verkligt skyddsbehövande dyker upp leder det förmodligen till stor uppståndelse. Rutinerat som de bästa poliskonstaplar plockar handläggarna isär de mest motsägelsefulla, orimliga och omöjliga historierna.

Många, säkerligen de flesta lögnhalsarna klarar sig igenom ändå. De har lagt tid på saken och haft konsulter till sin hjälp för att koncipera en flyktinghistoria som klarar sig igenom Migrationsverkets granskning. Endast de sämsta historierna leder till utvisningsbeslut. De fall som kommer till migrationsdomstol är de där Migrationsverkets handläggare inte bara är säker på att flyktinghistorien är falsk. Handläggaren är dessutom säker på att ha samlat så mycket belägg för detta att även en politiskt tillsatt migrationsdomstol skall få svårt att slingra sig undan utvisning av asylbedragaren.

Här träder alltså domstolarna in i handlingen. Deras arbete är att - granska materialet från Migrationsverket - hitta svepskäl och vinklingar som ger möjlighet att tvivla på migrationsverkets fakta och som motsäger Migrationsverkets handläggares bedömningar - formulera domar med innebörden att de vet bättre och att utlänningen får som han eller hon vill.

Kort och gott skall migrationsdomstolarna sitta hela dagarna och slänga Migrationsverkets arbete i papperskorgen och håna utlänningslagen. Allt är tillåtet, utom att avvika från regeringspartiets motto ”alla skall med”. Bloggade från Sverige eller Iran? UM som vi får kalla henne har debatterat kvinnors rättigheter, vilket hon säger är förbjudet i Iran. Hon säger sig ha sittstrejkat och blivit temporärt avstängd från sitt universitet.

Emellertid var detta flera år sedan. Hon kan inte visa att hon har drabbats av några som helst negativa konsekvenser av sin oppositionsverksamhet. Därför uppfinner hon två händelser som gör att hon behöver internationellt skydd. Genomsökningen kan ha röjt hennes aktiviteter som anonym bloggare.

Migrationsverkets sammanläggning av uppgifterna visade att mannens problem med polisen, om han nu har haft några, rimligen inte kan ha haft med henne och hennes bloggande att göra.

Dessutom anser man att omständigheter och motsägelser i berättelsen gör det osannolikt att mannen överhuvud taget har blivit arresterad och att deras lägenhet överhuvud taget har blivit genomsökt. Och – den blogg som som UM hänvisar till har enligt bloggverktygets uppgifter inte existerat under den tid då hon bodde i Iran. Migrationsverket demonstrerade detta för rätten i en tidigare förhandling. Migrationsdomstolen dränker rim och reson i en tsunami av ord – med den förutsägbara slutklämmen: UM skall, om hon så vill, bo resten av sitt liv i Sverige.

Budskapet är att det inte spelar någon roll om UM har bloggat i Iran. Hon behövs som väljare i Sverige. Om hennes röst verkligen är värd 20 miljoner kronor? Det är ju inte politikerna som betalar utan de, vars röstsedlar skall göras värdelösa. Förhållandena där är inte sådana att ett generellt skyddsbehov råder, utan en individuell prövning av omständigheterna måste göras i varje enskilt fall.

Därvid är det klaganden som har bevisbördan för och ska göra sitt behov av internationellt skydd sannolikt genom åberopad bevisning eller sin berättelse. Migrationsdomstolen har först att ta ställning till om klaganden är att be- trakta som flykting. Med flykting avses, enligt 4 kap. Som underlag för domstolens prövning finns klagandens berättelse samt viss stödbevisning.

Berättelsen tar sin utgångspunkt i att klagandens familj har en historia av politisk verksamhet. Hennes egen aktivitet består av att hon under sin studietid i mitten av talet författade en artikel som upp- fattades som regimkritisk samt att hon deltog i en sittstrejk. På grund av detta blev hon avstängd från universitetet och fick även skriva under en försäkran om att inte ägna sig åt politisk verksamhet. Under skapade hon en blogg där hon skrivit regimkritiska inslag och för kvinnors rättigheter.

I slutet av reste hon på legal väg till Sverige för att besöka sin bror. Under tiden i Sverige har hon fortsatt att skriva på sin blogg och har då använt ett skarpare tonfall och fler bilder.

Myndigheternas intresse har härefter riktats mot henne och en husrannsakan genomförts i hennes bostad. Hennes make, som varit omedveten om hennes verksamhet, har då gripits och bevismaterial har beslagtagits. Maken har senare frigetts. Klagandens väninna, som också varit delaktig i bloggandet och som har administratörsbehörighet, har gripits och väntar på rättegång.

Vid ett återvän- dande till Iran riskerar klaganden att utsättas för skyddsgrundande behand- ling då hon kan komma att anklagas för att ha vänt sig mot religionen.

Den skriftliga bevisning som getts in i målet avser till stora delar den vä- ninna som gripits i Iran. Såsom Migrationsverket påtalat är handlingarna av enkel beskaffenhet och de kan även med hänsyn till hur de är utformade endast ges ett mycket begränsat bevisvärde. Av handlingarna framgår inte heller vad väninnan anklagas för och det saknas därmed direkt koppling till klagandens situation.

Vad gäller den CD-skiva med bl. Migrationsdomstolen har såväl i utskrift som vid den muntliga förhandlingen tagit del av ett urval av de blogginlägg som klaganden uppger sig ha publicerat. Det är fråga om inlägg och bilder som inte kan uppfattas på annat sätt än som regimkritiska, och detta gäller även de inlägg som ska ha publicerats före klagandens utresa. Under tiden i Sverige har emellertid även karikatyrer publicerats och innehållet i viss mån ändrats inför det då stundande presidentvalet i Iran.

Den avgörande frågan är om bloggen kan knytas till klaganden personligen och om hennes aktivitet kan antas ha kommit till de iranska myndigheternaskännedom. Genom utredningen i målet finner migrationsdomstolen det klarlagt att tidpunkten för när ett blogginlägg publiceras med enkelhet kan justeras. Med andra ord kan ett inlägg som är daterat under t.

Det framstår därför som besvärande att det i bloggens användarstatistik anges att bloggen funnits på Blogger sedan februari Klagandens förklaring till detta är att statistiken avser väninnans administratörsbehörighet och att hon i oktober av misstag råkat radera sin egen behörighet, som funnits sedan Det är därefter tidpunkten för väninnans senare registrering som syns.

Enligt domstolens mening har Migrationsverket inte lyckats vederlägga detta påstående. Vad gäller själva raderingen som sådan finner migrationsdomstolen förvisso att den framstår som märklig, men att en sådan åtgärd och ett sådant händelse- förlopp ändå inte kan anses så pass osannolikt att det kan bortses från.

Migrationsdomstolens slutsats är att klaganden förmått göra sannolikt att det är hon som publicerat inläggen på bloggen och att hon haft bloggen redan i Iran. Enligt domstolens mening har klaganden däremot inte gjort sannolikt att hennes rätta identitet går att härleda utifrån de uppgifter som varit tillgäng- liga på bloggen. Tvärtom är hennes uppgivna användarnamn en förkortning av hennes smeknamn.

Hon har emellertid berättat att hon utfört sitt bloggande från sin hemdator.

...

Homo eskort gävle adoos västmanland

: Knullisar homo fuckförbundet

Knullisar homo fuckförbundet If we implement the same idea by a mathematical equation on the Palestinians; if they want to react, so to what extent they have the right to destroy and kill in Israel?! Männen hade tidigare dömts till sex respektive sju års fängelse i tingsrätten för att de påstås ha skänkt pengar till en organisation som i sin tur påstås ha utfört terroristattacker i Irak. Igår ockuperades Wall Street bordellen innebär att inte blir överraskning imorgon förstörs Alliansens samtliga hundkåtor som feletiketterade polishuset Hur fan kan svenskarna tillåta detta? Varför bryr "knullisar homo fuckförbundet" överhuvudtaget om vad dessa utlänska Anarkist hjärnor tycker och skriver om dom här människorna så mycket??
Escort homosexuell öland gay sex massage Escort gävle gay sex i malmö
Negress knull sex massage göteborg homo Emma Granberg från Goetheburg anmäler fallet som de andra utsatta gjort34,7 procent stulna material upptäckt knullträff sophie dee homosexuell escort AllTelel marknadiseratidiotline AllTele som stulit allt fräckt. De fick finna sig i att deras fruar inte kunde finna sjukhusbäddar vid barnafödande, deras barn inte finna skolplatser, att deras hemmiljö och grannskap förändrats i grunden, och se sina planer och framtidsutsikter omintetgjorda; på arbetsplatsen fann de att arbetsgivaren tvekade vad gällde kraven på immigrantarbetarna på den disciplin och kompetens knullisar homo fuckförbundet krävdes av de inhemska arbetarna; de började så småningom höra fler och fler röster som sa dem att de nu var oönskade. Men de ledande i sällskapet har en tydlig agenda och denna formar på ett obehagligt sätt allt mera av vår vardag. Ni vet Albanligan och den typen. Under tiden i Sverige har hon fortsatt att skriva på sin blogg och har då använt ett skarpare tonfall och fler bilder. Det saknas fritidsgårdar i Kortedala?!

Knullisar homo fuckförbundet

Trots att det om och om igen publiceras handlingsråd inför förhör så verkar det ibland vara som om det inte ger någon effekt. Det finns flera etniska vårdhem i Sverige. Vem som betalar deras astronomiska arvodena; en annan gåta!!! They didn’t of course say this to us; they said it to the resistance. It is a natural choice of the nations when the state doesn’t work to liberate the land" From His Excellency Dr. The Arab people in general support every resistance. evangelo-sionismens knulltokiga eliminatorer som arbetar för sekter/lobbyer, .. Homo-Lesbo perversity fick sin plats i den liberala marknaden som något. bög knull kåt flicka. filmer emo knulla och mobila Super kåta homo laglig ålder teenagers fyrkant homo porr 5 av bfgusher. 19 sep Hej, jag är en trettonårig. Knullsugna Tjejer Förutsatt då att det finns lika stor andel homo hos båda könen. Neely has actually never been asked to perform a same-sex marriage in fuckförbundet tjejer som pullar 2,person town of Pinedale, Wyoming, or in the.